Ghyczy Dénes festőművész Az üveg és a leány című kiállítása

Ghyczy Dénes festőművész Az üveg és a leány című kiállítása Tragor Ignác Múzeum
GÖRÖG TEMPLOM KIÁLLÍTÓTEREME
Vác, Március 15. tér 19.
2003. október 3- 31-ig

1970-ben született Diepholzban - Németországban
1972 Hollandiában élt
1988-1990 Amsterdamban a Gerrit Rietveld Akadémián tanul
1990-1991 Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán Klimó Károly tanítványa
1991-1992 Brüsszelben a St. Luc Akadémia hallgatója
1992 Budapesten és Beeselben (Hollandiában) él


Több egyéni és csoportos kiállításon szerepelt már Európában.

Az első „üveges” képek is 1996-ban készültek. A konyhaajtójában talált üveg szolgált először vizuális filterként.....
Ghyczy művészete a kilencvenes évek második felétől egyre koncentráltabbá válik. Egy ösztönösebb, esztétizáló festészettől jut el egy kimértebb, elegánsabb, de még sem hűvös képiséghez. Minden képen feltűnik, pontosabban minden egyes kép kialakításában lényegi szerepet kap a különböző vastagságú, sűrűbb avagy ritkább „szövésű” ornament üveg. Valójában nem az üveg megfestéséről van szó, hanem annak az izgalmas látványnak a reprodukálásáról, mely történésen az üveg mögött (-előtt?) keletkezik, bár nem egy esetben az üvegnek mint transzparens képességgel rendelkező tárgynak is jelentősége lesz. Az emberi alakzatok az üveg közbeiktatásának eredményeként „megfoghatatlan” képpé állnak össze, avagy esnek szét. A némileg absztrahálódott látványt aztán a fényképezőgép rögzíti a maga objektív torzításaival együtt, majd a kapott képet a festő tovább szubjektivizálja, hogy végül mégis „a művészet tradícionális értékeit idéző” (Petrányi Zsolt) festészetet hozzon létre......
1999 óta festőnk következetes úton halad, s egyre tudatosabban alkalmazza az üveget munkáiban, s láthatólag ez a segédeszköz még jó néhány évig befolyással lesz világára. A közelmúlt munkái négy nagyobb, egymással lazább-szorosabb viszonyban álló sorozatban rendeződnek.

Hemrik László
Fény és szenzualitás


további hírek

2003-10-08 13:09:35