Csángó Madonnák

Csángó Madonnák Petrás Mária kerámiába álmodott csángó Madonnái és szentjei láthatók március 31-ig a csornai Martincsevics Károly Városi Könyvtár tetőtéri galériájában.

Hegyektől ölelt vidék Petrás Mária keramikus-iparművész szülőföldje, Csángóföld, ahol imádságos harangozással kezdődnek és érnek véget az egymásba sorjázó napok. Ahogy a művésznő hitvallásában megörökítette: azon a vidéken „Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az idő járása és mélységes hitük útbaigazította őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve fonni, szőni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat.'

Petrás Mária az ő képüket, lelki arcmásukat tárja példaként a világ elé. Az agyagba örökített Madonnák égi vonásaiból a kerek arcú csángó asszonyok finom mosolya „tekint' vissza. A gyermeküket szelíden ölelő, gazdagon hímzett ingvállas anyák alakja mögött aranyló glóriává magasztosulnak a hegyekből született nap sugarai. Petrás Mária Csornán látható alkotásai – talán a pietU kivételével – azt az égi derűt, azt a felhőtlen örömöt tükrözik, amely a földi gondok, a mindennapok „nehezéke' fölé emelte-emeli a csángó embereket. Mert Csángóföldön tudják, hogy a lélekkel vállalt gyermekáldás boldogsága remény, a nép jövőjének záloga.

A kis kerámiaoltárok másik fontos és természetes motívuma a család. A szamárháton menekülő Mária és József története a nyelvükből-hitükből kifosztott csángókra gondolva sajátos jelképes tartalommal értelmezhető. Ahogy az égbe emelt gyermekükre büszkén, mégis alázattal tekintő szent szülők, az országát a Szűzanyának felajánló, színe előtt térdeplő királyunk, István, ahogy a keresztről levett Krisztus-testet fájdalmas szeretettel magához ölelő anya, Mária alakja is.
Petrás Mária kerámiaalkotásai olyan erények – tisztaság, emberség, alázat, szelídség – néma hordozói, amelyekre a mai világ gyakran mond nemet. Talán ezért is fontos egy-egy ilyen tárlat, mert a művész a látogatókban – a külső zavaros zajok ellenére – az igent akarja erősíteni.

Gülch Csaba
2003-03-25

Kisalföld napilap

további hírek

2003-03-27 12:30:20