III. KULTÚRA ÉS TURIZMUS

III. KULTÚRA ÉS TURIZMUS NEMZETKÖZI KONFERENCIA ÉS SZAKMAI VÁSÁR

Helyszín: ELTE Egyetemi Kongresszusi Központ
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1-2.)
Időpont:
2002. november 7-9.

A J Á N L Ó
A Kultúra és Turizmus Konferencia és Szakmai Vásár rendezvénysorozat e két terület szakmai összefogását hivatott erősíteni. Az első rendezvény 1998-ban a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, második alkalommal pedig 2000. november 6-8. között zajlott le a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Mindkét rendezvény plenáris ülésein miniszterek, helyettes államtitkárok valamint a hazai, és külföldi, kulturális és turisztikai területek jeles képviselői tartottak előadásokat.

A 2000-es rendezvény két társelnöke, Dr. Budai Zoltán turisztikai helyettes államtitkár, és Dr. Visy Zsolt helyettes államtitkár úr mellett a plenáris ülés vendége volt: Dr. Katona Béla, a Magyar Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának elnöke, Dr. Rubovszky András, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke, Bozzay Andrásné a Gazdasági Minisztérium turisztikai helyettes államtitkárságának főosztályvezetője, Dr. Schiffer János Budapest Főváros főpolgármester-helyettese, és Dr. Tardy János, a Természetvédelmi Hivatal vezetője, a Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára.

A külföldi tapasztalatokról Hervé Barré, az UNESCO Kulturális Örökséggel Foglalkozó Szektorának főtanácsosa, Veréczi Gábor, a WTO Turizmus Fenntartható Fejlesztése Részleg program koordinátora, Alain Bothorel, az Európai Unió Magyarországi Nagykövetségének tanácsadója, Michael Thomas-Penette, a Kulturális Utak Európai Intézetének igazgatója, valamint Emil R. van Brederode, az ICOMOS Kulturális Turizmus Nemzetközi Tudományos Bizottságának tagja tartottak előadást. A konferencia öt szekciójában közel hatvan előadás hangzott el.

Mindkét konferencián a kulturális és turisztikai területen dolgozó szakemberek közel azonos arányban képviseltették magukat. 1998-ban, és 2000-ben is a 300 résztvevőből, körülbelül hetvenen a következő országokból érkeztek: Ausztria, Bulgária, Belgium, Csehország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Irán, Jugoszlávia, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, USA.
A vásáron először 44, második alkalommal 50 kiállító cég, köztük öt ország képviselői ajánlották termékeiket.

A sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte mindkét rendezvény előkészítését, lebonyolítását. Számtalan újságcikk jelent meg a szakmai lapokban, napilapokban a konferenciák előtt, beharangozva a programot, a rendezvények után pedig értékelve annak szakmai munkáját.
A Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Adások Igazgatósága 2000-ben háromszor 1 órás műsort sugárzott az előkészítés időszakában, és több összeállítás hangzott el a Petőfi és a Kossuth Rádióban. A MTV1, a Duna TV, a Budapest TV, a Fix Pont TV, valamint a százhalombattai és az egri városi televízió adott hírt az eseményekről. A 2000-es konferencián elhangzottakról, valamint a ‘98-as rendezvény tapasztalataiból a Kultúra és Közösség című folyóirat különszámaként kiadvány jelent meg.

Szakmai vélemények szerint mindkét rendezvény sikeres volt; a visszajelzések és az Előkészítő Bizottság döntése alapján a konferenciára és szakmai vásárra továbbra is kétévenként kerül sor, melyre ezúton invitáljuk a hazai és külföldi érdeklődőket.

FONTOS HATÁRIDŐK

A konferenciára való végleges jelentkezési határidő 2002. október 20.!
Legkésőbb 2002. május 15-ig visszaküldendő az előadás rövid vázlata (a konferencia valamelyik hivatalos nyelvén). - 2002. február 15-ig történő jelentkezés esetén a (kedvezményes) regisztrációs díj, a szállásdepozit (1 éj költsége), a kedvezményes
kiállítási díj a számla alapján - 2002. február 28-ig fizetendő.
- 2002. február 15. utáni jelentkezés esetén a regisztrációs díj, a szállásdepozit (1 éj költsége), valamint a kiállítási díj - számla alapján - az azon szereplő határidőre kiegyenlítendő.
- az igényelt szállás - depozittal csökkentett - teljes összege a számla alapján - 2002. augusztus 31-ig fizetendő.


LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A Konferencia Titkársága csak írásos lemondást fogad el!

Regisztráció és kiállítási részvétel
a., 2002. augusztus 31. előtti lemondása esetén a Konferencia Titkársága a regisztrációs díj és a kiállítási díj 25%-át számítja fel stornó díjként.
b., 2002. augusztus 31. utáni lemondása esetén a befizetett regisztrációs és kiállítási díjat a Konferencia Titkárságának nem áll módjában visszafizetni.
Szállás
a., 2002. augusztus 31. előtti lemondása esetén a Konferencia Titkársága a depozitot (1 éj költsége) számítja fel stornó díjként.
b., 2002. augusztus 31. utáni lemondása esetén a befizetett összeget a Konferencia Titkárságának nem áll módjában visszafizetni.
Fakultatív programok
a., 2002. augusztus 31. előtti lemondása költségmentes.
b., 2002. augusztus 31. utáni lemondása esetén a befizetett összeget a Konferencia Titkárságának nem áll módjában visszafizetni.

A FIZETÉS MÓDJA

Az általunk megküldött számlát kérjük banki átutalással a KULT-TURIST alábbi számlaszámára - a résztvevő nevének és a fizetendő
költségek feltüntetésével - megküldeni szíveskedjenek:
Magyar Külkereskedelmi Bank (Budapest V. ker. Szent István tér 15.)
10300002-20338967-00003285 / Kultúra és Turizmus
Átutalás esetén a banki költségek a résztvevőt terhelik.

SZAKMAI VÁSÁR

A szakmai vásáron való részvétel díja:

'A' stand (4,5 m2) 55.000,- Ft + ÁFA
2002. február 15-ig történő jelentkezés és fizetés esetén: 45.000,- Ft. + ÁFA;

(installáció osztott fehér falakkal, 1m széles frízpanel, cégfelirat
1 színnel, információs pult, 1 db szék, 1 db falifogas, 3 db mini halogén lámpa, 1db hármas elosztó)

'B' stand (6,0 m2) 65.000,- Ft + ÁFA
2002. február 15-ig történő jelentkezés és fizetés esetén: 55.000,- Ft. + ÁFA;

(installáció osztott fehér falakkal, 1 m széles frízpanel, cégfelirat
1 színnel, információs pult, 5 db szék, 1 db asztal, 2 db falifogas, 4 db mini halogén lámpa, 1 db hármas elosztó, 3 db fali polc)

'C' stand (6,0 m2 zárható raktár résszel) 85.000,- Ft + ÁFA
2002. február 15-ig történő jelentkezés és fizetés esetén: 75.000,- Ft. + ÁFA;

(installáció osztott fehér falakkal, 1 m széles frízpanel, cégfelirat 1 színnel, információs pult, 1 db szék, 1 db falifogas, 4 db mini halogén lámpa, 1 db hármas elosztó, 1,5 m2 zárható helyiség 3 polccal, 3 db fali polc)

Kiállítók részére kívánság szerint ellátást biztosítunk három napra (3 ebéd, kávészünetek, fogadás), melynek költsége 15.000,- Ft./fő.

A kulturális turizmus piacán meglévő termékek bemutatásán túl - előzetes jelentkezés alapján - a kiállítás területén november 9-én, szombaton műsoros fellépési lehetőséget biztosítunk a kiállítóknak.


A Kultúra és Turizmus Nemzetközi Konferencia és
Szakmai Vásár rendezvénysorozat célja
a kultúra és a turizmus együttes tevékenységének vizsgálata
az eddigi tapasztalatok feldolgozása
a további együttműködés lehetőségeinek feltárása
a piaci követelményeknek megfelelő újabb tevékenységi területek
és koordinációs formák keresése
a kulturális turizmussal foglalkozó szakemberek
kapcsolatteremtésének elősegítése

A szakmai vásár célja
a kulturális turizmus piacán meglevő termékek bemutatása, értékesítése
a kínálat és a kereslet egymásra találásának elősegítése

A konferencia hivatalos nyelve
magyar és angol

TERVEZETT PROGRAM

2002. november 6. (szerda)
Regisztráció
Ismerkedési est / külön belépővel /

2002. november 7. (csütörtök)
Konferencia és Szakmai Vásár
délelőtt
Regisztráció
Ünnepélyes megnyitó és plenáris ülés
Szekcióülések
délután
Szekcióülések
este
Fogadás

2002. november 8. (péntek)
Konferencia és Szakmai Vásár
délelőtt
Szekcióülések
délután
Szekcióülések
A konferencia záró plenáris ülése

2002. november 9. (szombat)
Szakmai Vásár
délelőtt-délután
Fakultatív kulturális programok
Este
Búcsúest / külön belépővel /


TERVEZETT SZEKCIÓK

I.
Örökség és regionalitás

A régiók fejlesztésének kulcskérdése: hogyan tudjuk összehangolni a modernizációs törekvéseket az értékek megőrzésével, amely a kulturális turizmus kibontakozásának is alapfeltétele. Az örökség védelme szempontjából mit jelenthet a regionalitás, a különböző nagyságrendű, adottságú települések együttműködése. A szekció esettanulmányok bemutatása, a kulturális turizmus integráló szerepének tisztázása, a turizmus és a kultúra növekvő kölcsönhatásának elemzése mellett módot kínál módszertani, stratégiai, elméleti kérdések megbeszélésére is.

II.
Érték - turizmus - településfejlesztés

Kulturális örökségünk számos értéke a mai napig ismeretlen, vagy alig ismert a hazai és a külföldi érdeklődők előtt. Ezek ismertté és hozzáférhetővé tétele, ugyanakkor megőrzése, felújítása és megvédése elképzelhetetlen a helyi és a külső anyagi erőforrások feltárása, összehangolása és felhasználása nélkül. Településfejlesztési tervek célszerűen csak a turisztikai fejlesztéssel, és a kulturális örökség tárgyi és szellemi eszközeinek fejlesztésével összhangban készíthetők. A szekció célja ilyen már létező, vagy előkészítési szakaszban lévő fejlesztési tervek megismertetése; az állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szervezetek együttműködési lehetőségeinek megvitatása, a hasznosítható tapasztalatok közkinccsé tétele. A szekció lehetőséget kínál a helyi feladatok bemutatása mellett a módszertani kérdések, és a követendő elvek tisztázására is.

III.
Identitás és globalizáció

A világ kulturális kínálata egyre gazdagabb, ugyanakkor fennáll annak veszélye, hogy a globalizáció folyamata háttérbe szorítja, esetenként felszámolja a kis népek vagy egyes térségek, régiók sajátos, egyedi kulturális örökségét vagy annak egy részét. A szekció célja annak vizsgálata, bemutatása, hogy a globalizáció nem jár törvényszerűen és kivédhetetlenül együtt adott térségek, régiók vagy nemzetek identitásának elvesztésével. Éppen ellenkezőleg: esélyt kínál ezeknek az egyedi, sajátos kulturális hagyományoknak minden korábbinál szélesebb, turisztikai körben történő megismertetéséhez.

A KONFERENCIA RÉSZVÉTELI DÍJA

2002. február 15-ig történő jelentkezéskor: 25.000,-Ft
2002. február 15. után történő jelentkezéskor: 35.000,-Ft,
mely mindkét esetben tartalmazza a szakmai konferencián való részvétel mellett: az információs anyagokat, az étkezést (ebéd november 7-8-án), a fogadást (november 7-én), valamint a kávészüneteket.


ELŐADÁSOK, PREZENTÁCIÓK

tartására a szekcióüléseken van lehetőség. Kérjük, hogy felszólalási szándékát a téma megjelölésével, valamint rövid (maximum 20 soros) kifejtésével együtt, a jelentkezéssel egyidőben, de legkésőbb 2002. május 15-ig szíveskedjék megküldeni. Ez időpont után, az előadásvázlatok elfogadását a rendezvény Előkészítő Bizottsága nem tudja garantálni. Az előadások elfogadásáról szóló értesítést 2002. június 30-ig juttatjuk el Önnek.


TERVEZETT FAKULTATÍV PROGRAMOK

November 6-án ismerkedési estet, november 9-én kulturális programokat és búcsúestet szervezünk a jelentkezőnek.


SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

A rendezvény résztvevőinek a Titkárság több kategóriában biztosít szállást. Kérjük, hogy igényét a jelentkezési lapon található információk szerint jelezni szíveskedjen.


A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓI:

Budapest Főváros Önkormányzata
Gazdasági Minisztérium
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Oktatási Minisztérium

AZ ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

ECOVAST Magyarország
Falusi Turizmus Országos Szövetsége
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége
Környezetvédelmi Minisztérium
Kult-Turist Kft.
Magyar Kongresszusi Iroda
Magyar Kulturális Szövetség
Magyar Művelődési Intézet
Magyar Szállodaszövetség
Magyar Turisztikai Egyesület
Magyar Turizmus Rt.
Magyar UNESCO Bizottság Titkársága
Magyar Utazásszervezők és Közvetítők Szövetsége
Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület

TÁMOGATÓ NEMZETKÖZI
SZAKMAI SZERVEZETEK:

European Institute of Cultural Itineraries
ICOMOS
UNESCO
World Tourism Organization

A RENDEZVÉNY TITKÁRSÁGA:

Kult-Turist Kft.
Levélcím: 1094 Budapest, Angyal u.31.
Telefon: (1) 218-6558, 218-6559 Fax: (1) 218-6560
E-mail: [email protected]


Kult-Tourist Kft

további hírek

2002-09-12 13:45:13