Versenypályán a Iovas turizmus

A Széchenyi Tervben szereplő lovas turizmus egyre nagyobb szerepet tölt be idegenforgalmunkban. Azt, hogy miként lehetne az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban a meglévő adottságainkat az elkövetkezendő esztendőkben jobban kihasználni, és milyen
fejlesztési lehetőségek vannak, arról Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai Egyesület vezetője készített átfogó koncepciót a Magyar Turizmus Rt. megbízásából.
Lovas nemzet a magyar - tartja a mondás. Hosszú esztendőkön keresztül a hazai lovas turizmus Európa legszínvonalasabb szolgáltatását nyújtotta, kínálatuk vezető szerepet töltött be a kontinensen, a kiváló terepadottságoknak és a rendkívül alacsony áraknak köszönhetően. Ám a 80-as esztendő közepétől gyors hanyatlás következett be az ágazatban, amelyben közrejátszott az állami tulajdonú gazdaságok, szövetkezetek privatizációja., a tőke és a támogatások hiánya és nem utolsósorban a megváltozott árviszonyok. Ugyanakkor a kedvezőtlen külső környezet ellenére a lovaglás, a lótartás egyre népszerűbbé vált Magyarországon, és egyre több kisvállalkozás kezdett el foglalkozni vele.
A lovas turizmus mostanáig kizárólag a magántőkéből táplálkozott, amely állapot - a világban zajló egyre erősödő piaci verseny, valamint a hazai lovas élet (sport, tenyésztés stb.) kedvezőtlen helyzetére - állami szerepvállalás nélkül ma már nem tartható fenn a versenyhelyzet romlása nélkül. Ezt felismerve került a gazdasági tárca vállalkozásfejlesztő programjába, a Széchenyi Tervbe a lovas turizmus kiemelt alprogramként.
1995-ben kormányközi megállapodás született Magyarország és az Európai Unió között a hazai turizmus fejlesztéséről, amelynek eredményeként 1997-ben az EU a PHARE-programon belül a lovas turizmus fejlesztését emelte ki. Megkezdődött a lovas szolgáltatók felmérése és minősítése, az úgynevezett patkós rendszert ekkor vezették be. Az 1998-ban elkészült tanulmány cselekvési programot is felvázolt. Az első lovas turisztikai pályázatok azonban, amelyek kamattámogatást nyitottak a tőkeszegény kis- és középvállalkozásoknak, csak csekély segítséget nyújtottak. Az 1998-ban elindult felmérés rávilágított a szolgáltatások fő hibáira: a jól belovagolt lovak és a megfelelően képzett oktatók hiányára., valamint a nem megfelelő infrastruktúrára. A fejlesztés megvalósítása érdekében olyan gyakorlati kézikönyv elkészítése vált elengedhetetlenné, amely a szolgáltatóknak csakúgy, mint a döntéshozóknak szakmai segítséget ad a fejlesztés irányának meghatározásához s az eredményes végrehajtáshoz.
Az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban tradíciói vannak a lovas életnek. A természeti adottságok, a változatos terepviszonyok, a rendelkezésre álló lóállomány, az országos szinten is kiemelkedő minőségű és mennyiségű létesítmények egyaránt alátámasztják, hogy példa értékű lovas turizmus alakítható ki e területen. E térség számára reális kiugrási pontot jelenthet a szervezett lovas turisztikai tevékenység beindítása, amelynek megvalósítása azonban igényli a központi támogatást és koordinációt - hangsúlyozta Lóska János. A most elkészült koncepció felvázolja, hogy miként lehet speciális modern komplex turisztikai terméket, a lovas turizmust a két régió adottságaira alapozva létrehozni úgy, hogy a.z mind a nemzeti értékeket hordozó lovas kultúrát, mind a lovas turizmus köré vonható hagyományokat, szolgáltatásokat és eszközöket (építészet, hagyományok, gasztronómia) megőrizze.
A tanulmány a tavaszi idegenforgalmi szezon indulásáig a legsürgetőbb feladatok közé sorolta a lovak szakszerű kiképzését, regisztrációját, alkalmassági vizsgáik letételét. Ugyancsak sürgető a régió számára szükséges lovas oktatók kiképzése, a meglévő lovas bázisok fogadóképességének javítása, valamint néhány új fogadóbázis kialakítása pályázati rendszerben történő támogatás segítségével. Új ajánlatokat (például erdei iskola, életmódtáborok, fogattúrák) célszerű kidolgozni, és a meglévő minőségi szolgáltatásokkal piacra vitelüket megszervezni. Ennek érdekében ezeket érdemes a külföldi és a belföldi utazásszervezőknek, a szaksajtónak bemutatni, valamint a hazai és nemzetközi kiállításokon megjelentetni.
Az elkészült tanulmány alapul szolgál egy működőképes és fenntartható lovas turisztikai hálózat létrehozásához, és támpontot ad a kiírandó pályázatokhoz, amelyek mind a lovas turizmus összehangolt fejlesztését célozzák.

Üzleti7

további hírek

2001-10-30 09:17:08